Zarządzanie budynkami wymaga szczególnych kompetencji – wiąże się też z dużą odpowiedzialnością. Zlecenie zarządu firmie zewnętrznej to dodatkowy koszt, ale może jest on wart poniesienia? Rozwiązania darmowe są – pół żartem, pół serio – nazywane najdroższymi. Czy jest tak też i w tym przypadku?

Zarządzanie nieruchomością – na czym polega?

Unaocznienie konieczności zlecenia zarządzania budynkami (albo jej zanegowanie) wymaga odpowiedzi na pytanie o korzyści płynące z tego rozwiązania. W świetle polskiego prawa zarządca ma obowiązek:

  • utrzymywania odpowiedniej gospodarki ekonomicznej i finansowej,
  • dopilnować, aby korzystanie z nieruchomości było bezpieczne,
  • zapewnienie właściwej eksploatacji budynku,
  • zachowanie „niepogorszonego stanu” nieruchomości, przez cały okres zarządu nad nią.

Choć brzmi to dość enigmatycznie, to za każdym z wymienionych obowiązków stoi szereg wymagań, którym zarządca musi sprostać. Podstawowym aspektem jest prowadzenie dokumentacji budynku, która opisuje jego stan techniczny i eksploatację, m.in. ewidencję remontów. Obsługa techniczna budynków obejmuje również zaopatrzenie ich w niezbędne media: woda, prąd, gaz, ogrzewanie, czy też gospodarka nieczystościami. Warto wspomnieć też o takich obowiązkach zarządcy, jak: ubezpieczenie nieruchomości, przeprowadzanie koniecznych napraw i remontów, zapewnienie możliwości eksploatacji budynku wolnej od ryzyka wypadku, wsparcie w postaci pogotowia technicznego, ochrona i  utrzymanie porządku na terenie nieruchomości.

Zarządzanie budynkami – komu je zlecić?

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi czy nieruchomościami komercyjnymi nie jest łatwe. To zajęcie wymagające szerokich kompetencji i doświadczenia, które muszą być aktualizowane wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi i rynkowymi. Regułą jest, iż rzeczy właściwie funkcjonujących się nie zauważa, aż nie zaczną szwankować. Czy warto podejmować takie ryzyko w przypadku zarządzania budynkami? Wydaje się, że nie. Skala potencjalnych zaniedbań i ich negatywnych następstw, raczej wykluczają możliwość samodzielnej pieczy. Zlecając to zadanie wyspecjalizowanej firmie można mieć gwarancję, że każdy aspekt funkcjonowania budynku będzie właściwie zaplanowany i zrealizowany.

Opieka ekspertów nad budynkami minimalizuje możliwość zaistnienia konfliktów sąsiedzkich, a nawet gdy te się pojawią – zewnętrzna firma przyjmie na siebie rolę mediatora. Kwestie rozliczeń finansowych będą jasne i nie przyczynią się do powstawania nieporozumień. Jeśli zajdzie taka potrzeba, firma administrująca posłuży pomocą w opracowaniu m.in. statutu Wspólnoty Mieszkaniowej, regulaminów porządkowych i rozliczania mediów. W przypadku nieruchomości o charakterze komercyjnym, współpraca z zewnętrznymi specjalistami pozwoli zoptymalizować dochody uzyskiwane z najmu.

Wymienione zalety stanowią jedynie zarys korzyści płynących z oddania zarządzania nieruchomościami firmie zewnętrznej – atrakcyjne ceny rynkowe tej usługi wskazywałyby na to, iż każda inna decyzja byłaby mało roztropna.