Outsourcing – wady i zalety

Rozwiązaniem, które pozwala znacznie ograniczyć koszty w biznesie jest outsourcing czyli zlecanie części zadań firmom zewnętrznym, które specjalizują się w branżach, które mogą wspomóc prowadzenie działalności i realizację projektów. Coraz bardziej powszechne jest zlecanie firmom zewnętrznym spraw kadrowo-płacowych, księgowości i rachunkowości, obsługi informatycznej firmy, przeprowadzania kampanii reklamowych, zaopatrzenia, transportu, rekrutacji pracowników i innych obszarów związanych z prowadzeniem działalności. Jakie są tego wady i zalety?

Korzyści płynące z outsourcingu

Outsourcing pozwala znacznie zredukować koszty. W przypadku realizacji zadań wewnątrz firmy istniałaby konieczność zatrudnienia odpowiednich specjalistów z różnych dziedzin, a także pojawiłaby się potrzeba zakupu niezbędnego sprzętu. Korzystając z usług firm zewnętrznych zakres usług i koszty, które ponosimy są adekwatne do naszych aktualnych potrzeb. Outsourcing wiąże się także z oszczędnością czasu. Szkolenie i wdrażanie nowych pracowników do poszczególnych zadań wymaga więcej pracy i nakładu czasu niż zlecenie tych zadań wyspecjalizowanym firmom. Ponadto zatrudniając specjalistów z dziedziny, która jest nam nieznana w pewnym stopniu pozbawiamy się możliwości kontroli. Gdy zlecamy wykonanie pracy odrębnej firmie to na nią przenosimy dużą część odpowiedzialności za wykonane zadania. Jednocześnie wiąże się to też z wyższą jakością wykonanych usług. Outsourcing daje też ogromne możliwości w dostępie do specjalistów, najnowszych technologii i fachowej wiedzy.

Słabe strony outsourcingu

Zagrożeniem, które niesie ze sobą outsourcing jest fakt, że polegamy na obcej firmie i nie mamy bezpośredniego wpływu na realizację zadań. Możliwe, że nie będziemy zadowoleni z jakości usług, które przyczynią się do osłabienia wizerunku naszej firmy. Istnieje też ryzyko, że rozpoczniemy współpracę z nierzetelną lub nieodpowiednią firmą. Do ważnych zagrożeń należy też fakt, że powierzamy zewnętrznej firmie dostęp do poufnych danych o firmie, pracownikach, klientach.

Generalnie outsourcing ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. O ile starannie wybierzemy partnera i zadbamy o prawidłową komunikację, to rozwiązanie to może być bardzo opłacalne dla naszego biznesu. Dzięki zastosowaniu outsourcingu pracownicy i zarząd firmy będą się mogli skupić na wykonywaniu zadań, które stanowią istotę działalności firmy, a więc na produkcji, sprzedaży, realizacji usług.