facility management

Pojęcie facility management trudno przełożyć na język polski, ale najłatwiej można je określić jako nadzór i koordynacja ludzi, miejsca, procesów oraz technologii. Inaczej mówiąc jest to działalność będąca szeroko pojętą opieką nad budynkiem, między innymi w zakresie podwyższania wartości rynkowej budynku, obniżania kosztów jego utrzymania, a także podnoszenia ogólnych standardów.

Korzyści facility management

Obsługa techniczna budynków czyli facility management zakłada staranny nadzór i serwis przede wszystkim nad systemami technicznymi i urządzeniami zainstalowanymi w budynkach. Konieczny jest tu nie tylko serwis i konserwacja, ale też stała kontrola nad parametrami i regularne przeglądy. W ten sposób można zapobiec awariom, a także poprawić efektywność działania poszczególnych systemów i instalacji. Korzystając ze stałej obsługi w zakresie facility managementu właściciel budynku zyskuje pewność, że obsługa serwisowa zna dokładny stan instalacji i urządzeń, na bieżąco wychwytuje i usuwa usterki, tym samym koszty ewentualnych napraw zostają ograniczone do minimum. Ponadto takie usługi przyczyniają się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

Jakich systemów dotyczy facility management

Usługi wyspecjalizowanych specjalistów i firm obejmują przede wszystkim systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, a także systemy sanitarne i instalacje elektryczne. Usługi mogą też obejmować systemy przeciwpożarowe, telekomunikacyjne, związane z ochroną obiektu i inne. Każdy z tych systemów wymaga regularnej kontroli i serwisu, a to właśnie zapewniają firmy świadczące usługi z zakresu facility management.

Kiedy rozpocząć współpracę z firmą świadczącą usługi facility management?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest tylko jedna – im wcześniej tym lepiej. Warto z usług facility management korzystać już na etapie projektowania budynku, a także w czasie jego powstawania, jak i po oddaniu go do użytku. Dzięki temu wyspecjalizowana firma doradzi jak zarządzać poszczególnymi systemami i ich konserwacją, zapewniając najlepsze rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, techniczne i organizacyjne.